Oferta dla miejscowości Bolesławice

Usługi świadczone w oparciu o sieć: Opłata instalacyjna Prędkość dostępu do sieci w Mbps
4 6 10
radiową 150 zł 40 zł 45 zł 49 zł

Cennik ważny od 01.02.2017 r.