Oferta dla miejscowości Okmiany

Usługi świadczone w oparciu o sieć: Opłata instalacyjna Prędkość dostępu do sieci w Mbps
4 6 10 *15
kablową 60 zł 40 zł 45 zł 49 zł 55 zł
radiową 150 zł 40 zł 45 zł 49 zł 55 zł

* w zależności od lokalizacji oraz warunków technicznych