Oferta dla miejscowości Okmiany

Usługi świadczone w oparciu o sieć: Opłata instalacyjna Prędkość dostępu do sieci w Mbps
2 4 6 10    
kablową 60 zł x 40 zł 45 zł 49 zł    
radiową 150 zł x 40 zł 45 zł 49 zł