Oferta dla miejscowości Trzebień Mały

Usługi świadczone w oparciu o sieć: Opłata instalacyjna Prędkość dostępu do sieci w Mbps
2 4 6 10  
radiową 1 zł x 40 zł 45 zł 49 zł  

W promocji: Router Wi-Fi 1zł !!!