Oferta dla miejscowości Warta

Usługi świadczone w oparciu o sieć: Opłata instalacyjna Prędkość dostępu do sieci w Mbps
4 6 10 *15 *20
kablową 60 zł 40 zł 45 zł 49 zł 55 zł 60 zł
radiową 150 zł 40 zł 45 zł 49 zł 55 zł 60 zł

W promocji: Router Wi-Fi 1zł !!!

* w zależności od lokalizacji oraz warunków technicznych