Oferta dostęp bezprzewodowy


 

Usługi świadczone w oparciu o sieć: Opłata instalacyjna Prędkość dostępu do sieci w Mbps
10 15 20
  200 zł 49  zł 55 zł 60 zł

 

* wyższe prędkości dostępne po indywidualnym spawdzeniu warunków technicznych